China


Shenzhen Rifei


Huaqiang North Rd 2402A

Futian, Shenzhen

phone: +86 755-83931321/801/803

mail website